CHL15 is a new DNA synthesis gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae

N. Kuprina Yu., E. S. Krol, M. Koryabin Yu., B. V. Shestopalov, V. V. Bliskovsky, V. M. Bannikov, R. Z. Gizatullin, A. V. Kirillov, V. Kravtsov Yu., V. M. Zakharyev, P. Hieter, V. L. Larionov

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)569-588
Number of pages20
JournalMolekulyarnaya Biologiya
Volume27
Issue number3
StatePublished - 1993

Cite this